Προφίλ

 

AIR METALΗ εταιρεία ΑΙΡ ΜΕΤΑΛ ιδρύθηκε το 1983 με κύρια δραστηριότητα την εμπορία ιατρικών-βιομηχανικών και εργαστηριακών αερίων.

Σύντομα καθιερώθηκε ως ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές αερίων στη βιομηχανία, σε Νοσοκομεία, Κλινικές, Ιδιωτικά ιατρεία  και Πανεπιστημιακά εργαστήρια.

Η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών, η τεχνογνωσία και η δυναμική ώθησε την ΑΙΡ ΜΕΤΑΛ στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της. Σήμερα στη γκάμα των εξειδικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών της, διαθέτει εργαστηριακά όργανα και αναλώσιμα με έμφαση στα συστήματα μέτρησης τοξικότητας για μετρήσεις ποιότητας νερού, αέρα, τροφίμων, υγρών και στερεών αποβλήτων εδαφών και ιζημάτων, καθώς επίσης και ειδικά εργαστηριακά αέρια και μίγματα.

 

Στον Ιατρικό τομέα είναι διαθέσιμη μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων οξυγονοθεραπείας, άπνοιας, ορθοπεδικών και ιατρικής φροντίδας κατ’ οίκον.

Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας μας είναι η παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία επιβεβαιώνονται από την άψογη συνεργασία μας με τους προμηθευτές και τους πελάτες μας.

Η εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας BQC – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚO το οποίο ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 9001:2015.