Όργανα Μέτρησης Τοξικότητας

Δοκιμές TOXKITS

Οι δοκιμές τοξικότητας TOXKITS περιλαμβάνουν σετ μέτρησης τοξικότητας με τη χρήση οργανισμών που ανήκουν σε διάφορα επίπεδα της τροφικής αλυσίδας, όπως φυτοπλαγκτόν, πρωτόζωα, τροχόζωα και καρκινοειδή. Μεταξύ των οργανισμών που είναι διαθέσιμοι ξεχωρίζουν οι δοκιμές με το καρκινοειδές Daphnia magna και με το φυτοπλαγκτόν Pseudokirchneriella subcapitata.

Περισσότερα

Δοκιμές Microtox

Η δοκιμή τοξικότητας με τα βακτήρια εκπομπής φωτός Vibrio fischeri, γνωστή και ως Microtox test είναι μια σχετικά απλή, τυποποιημένη και εύχρηστη δοκιμή τοξικότητας. Η δοκιμή χρησιμοποιεί το γένος του θαλάσσιου φωτοβακτηρίου Vibrio fischeri NRRL B-11177 το οποίο διατίθεται σε λυοφιλιωμένη μορφή σε φιαλίδια.

Περισσότερα

Εφαρμογές

Η τοξικότητα των στερών αποβλήτων προσδιορίζεται μέσω διαδοχικών αραιώσεων του δείγματος. Σκοπός των διαδοχικών αραιώσεων είναι ο προσδιορισμός του EC50, σε ποσοστό % (Effective Concentration 50 %) δηλαδή το ποσοστό αραίωσης του δείγματος που προκαλεί 50 % επίδραση (τοξικότητα) στους οργανισμούς που χρησιμοποιούνται στη δοκιμή τοξικότητας.

Περισσότερα