Αέρια

 

  • Άζωτο (N2)                                                              
  • Οξυγόνο (O2)
  • Ασετυλίνη (C2H2)                                     
  • Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)  
  • Αργόν (Ar)
  • Μίγματα Αργόν
  • Ήλιο (He)
  • Πιστοποιημένα Αέρια Τροφίμων