Εργαστηριακός Εξοπλισμός

Ο εργαστηριακός εξοπλισμός περιλαμβάνει μια ποικιλία οργάνων από αναγνωρισμένους οίκους του εξωτερικού. Ο εξοπλισμός βρίσκει εφαρμογές  σε εργαστήρια ελέγχου νερών, αποβλήτων, τροφίμων και ποτών.

 • Φωτόμετρα για μετρήσεις ιόντων
 • Συσκευές μέτρησης BOD5
 • Πεχάμετρα
 • Αγωγιμόμετρα
 • Οξυγονόμετρα
 • Θολοσίμετρα
 • Φυγόκεντροι
 • Ζυγοί
 • Μικροσκόπια
 • Κλίβανοι
 • Επωαστές
 • Συσκευές υγρής αποστείρωσης
 • Θερμαινόμενες πλάκες
 • Υδατόλουτρα
 • Μαγνητικοί αναδευτήρες

Συνεργαζόμενοι οίκοι:
 • SDI (Αμερικής)
 • Tintometer GmbH (Γερμανίας)
 • Microbiotests Inc. (Βελγίου)
 • Modernwater (Αμερικής)
 • Hanna Instruments (Αμερικής)
 • IKA Werke GmbH (Γερμανίας)
 • KERN & Sohn GmbH (Γερμανίας)
 • Raypa (Ισπανίας)
 • Hettich (Αγγλίας)
 • Α. KRÜSS Optronic (Γερμανίας)