Εργαστηριακός Εξοπλισμός

Εργαστηριακός Εξοπλισμός

Ο εργαστηριακός εξοπλισμός περιλαμβάνει μια ποικιλία οργάνων από αναγνωρισμένους οίκους του εξωτερικού. Ο εξοπλισμός βρίσκει εφαρμογές σε εργαστήρια ελέγχου νερών, αποβλήτων, τροφίμων και ποτών.

Περισσότερα

Αναλώσιμα

Αναλώσιμα για μετρήσεις COD, χλωρίου και διαφόρων ανιόντων και κατιόντων (χλωριόντα, θειικά, αμμωνιακά, νιτρικά ιόντα, βαρέα μέταλλα κλπ.) σε νερά και υγρά απόβλητα.

Περισσότερα

Ποιότητα Αέρα / Αέρια Ρύπανση

- Ισοκινητικά συστήματα δειγματοληψίας από καμινάδες
- Δειγματολήπτες αερίων
- Δειγματολήπτες και αναλυτές αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα

Περισσότερα