Υπηρεσίες

Δημοσιεύτηκε: | Κατηγορίες: Νέα

Η εταιρεία μας διαθέτει πολυετή εμπειρία στην προμήθεια και τεχνική υποστήριξη προϊόντων για εφαρμογές οικοτοξικολογικών αναλύσεων. Αντιπροσωπεύουμε στην Ελλάδα τις πλέον καταξιωμένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογών, όπως η Microbiotests Inc (TOXKITS microbiotests), Modernwater (Microtox test) κ.ά.

Η δραστηριότητα της εταιρείας επεκτείνεται και στον τομέα του γενικού εργαστηριακού εξοπλισμού, με έμφαση τον εξοπλισμό εργαστηρίων που ασχολούνται με την ποιότητα του περιβάλλοντος. Ο εξοπλισμός και τα αναλώσιμα που διαθέτουμε παρέχουν γρήγορες και οικονομικές λύσεις στην εκτίμηση της ποιότητας νερού, τροφίμων, υγρών και στερεών αποβλήτων, ιζημάτων και εδαφών.